tel. 61 810 24 97 / kom. 607 693 618
zbyt@alitom.pl